Hình Ảnh 1

5. Họp mặt 2003 ngày 6 tháng 7 2013 @ Houston

.

Video Youtube Dân ca ba Miền trình diên trong ngày họp Mặt Click vào đây

.

Photo Photo

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5898800774061505713

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5898792420972157601

Photo Photo

4. Họp mặt ngày 5 tháng 7 @ Houston TX

Photo Photo

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5897487099162192769

3.Họp mặt tại Houston Ngày 4 tháng 7 năm 2013

Photo Photo

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5897103825758377041

2. Hình nhặt được trên Internet: Phạm Cơ 1973 tại Pleiku

mxcp21%20HSvGSVanNgheTatNien(1)

1. Hình ảnh Họp mắt 2012 tai San Diego Hoa Kỳ

Photo

https://plus.google.com/u/0/photos/116627037261001081066/albums/5748826991517563793

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: