Diễn Đàn

Blog Quốc Học 1961-1964 là sân chơi của các Cựu Học Sinh Quốc-Hoc Niên Khoa 1961-1964

Được thiết lập bởi Các Anh Em QH 6164 Houston Texas

Xin click vào Link dưới đây để tranh luận hay đưa ý kiến  trong diễn đàn

QuocHoc 6164  Diễn đàn

Không cần thiết Bạn phải là Quốc Học 61-64 để tham dự diễn đàn.

Chỉ cần Bạn biết vui chơi như chúng tôi !!!

add another page.

1 Comment (+add yours?)

 1. Nguyễn-mậu Trinh
  Jun 02, 2015 @ 21:21:38

  Ban Tổ-chức “Hội Ngộ sau 50 năm Quốc Học” muốn tìm bài hát “Hiệu Đoàn Ca” của Quốc Học trước ngày mất nước, và thân ái mời các bạn tham-dự, tham-gia, đóng góp vào chương-trình cho vui.
  Nguyện-mậu Trinh QH5962.
  http://quochoc50nam3.blogspot.com/p/a-ghi-ten.html

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: