BS-Ho-Dac-duy

Bạn Hồ Đắc Duy,  một trong những anh em đã có sáng kiến thành lập nhóm Quốc Học 61-64 vừa mới qua đời tại Việt Nam lúc 7:20 phút sáng thứ Bảy 18 tháng Tám năm 2018.

Ban Duy sinh năm 1944.  Tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa tại Đại Học Y Khoa Huế năm 1971

Ban Duy cũng là người sáng lập Tủ Sách Hiếu Học giúp đỡ tre em hiếu học tại Việt Nam có cơ hội đọc sách khi cần đến.

Nhóm Quốc Học 6164 xin loán báo tin buồn này và xin thành kính chia buồn cùng tang quyến.