Được Tin

Thân Phụ Bạn Nguyễn đăng Chinh

Đã qua đời lúc 8 giờ 15 ngày 10 tháng 11 năm 2016

Hưởng Thượng Thượng Thọ 98 tuổi

Lịch Trình Tang Lễ :

16 giờ 10 tháng 11   năm 2016: Ký quan

05 giờ 14 tháng 11 Di quan

An táng tại Thủy Phú, Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên

Chúng tôi  Các bạn bè của anh chinh, , và nhóm Quốc Học 61-64

Xin chia buồn cùng Anh

Xin các bạn cùng chúng tôi góp lời Cầu nguyện  để hương linh cụ Ông được siêu thoát