Được tin bạn Phan Nam

Một bạn đã học chung tại trường Quốc Học Khoá 1961-1964

Đã đột ngộ từ trần tại Saigon Viêt-Nam

Hưởng thọ 71 tuổi

Xin Thông báo cùng các bạn Quốc Học 1961-1964

0DSC_0887_SM 0DSC_0900_SM 0DSC_0903_SM 0DSC_0911_SMTang lễ sẽ cừ hành tại Huế Viêt Nam vào cuối năm con ngựa

Vài hình ảnh Anh Phan Nam

Người ngoài cùng bên tay phải  (Tháng 7 năm 2013 khi anh đang viếng thăm anh em tại Houston TX