Nhạc Mẫu Bạn Nguyễn Văn Trí Qua Đời….. Feb 28 1975

Leave a comment

Phân Ưu

Được tin

nhạc mẫu anh Nguyễn Văn Trí cũng là

thân mẫu chị Nguyễn Thị Hảo ở Houston

Cụ Bà: Hoàng Thị Cảnh

đã tạ thế hồi 1 giờ 25 ngày 28/02/2015
(là ngày 10/01/Ất Mùi tại Thành phố Đànẳng) .
Hưởng thượng thọ 89 tuổi.
Linh cửu quàn tại nhà 65 Ngô Xuân Thu,phường Hòa Hiệp Bắc,quận Liên,Tp Đànẳng.
Lễ thành phục : 01/3/2015
Lễ di quan :       04/3/2015
An táng tại nghĩa trang Hòa Khương,,thành phô Đànẳng.
Bằng hữu Quốc-Học 6164
Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình anh chị Trí Hảo và tang quyến.
Xin được góp lời Cầu Nguyện Hương Linh Cụ Bà sớm vãng sanh miền Tịnh Độ
                                                      Bằng hữu Quốc-Học 6164
                                                           Thành kính phân ưu

Phan -Nam ra đi cuối năm Giáp Ngọ, đầu năm 2015

Leave a comment

Được tin bạn Phan Nam

Một bạn đã học chung tại trường Quốc Học Khoá 1961-1964

Đã đột ngộ từ trần tại Saigon Viêt-Nam

Hưởng thọ 71 tuổi

Xin Thông báo cùng các bạn Quốc Học 1961-1964

0DSC_0887_SM 0DSC_0900_SM 0DSC_0903_SM 0DSC_0911_SMTang lễ sẽ cừ hành tại Huế Viêt Nam vào cuối năm con ngựa

Vài hình ảnh Anh Phan Nam

Người ngoài cùng bên tay phải  (Tháng 7 năm 2013 khi anh đang viếng thăm anh em tại Houston TX