Ngày 13 tháng 12 năm 2014

Photo  Photo

Con gái Hồ Văn Liệu ERIN HO đã lên xe hoa tại Houston

Photo  Photo

Đám cưới dĩ nhiên là có mặt đông đủ bà con nội ngoại và nhất là không thể thiếu bằng hữu Quốc Học 1961-1964

Photo Photo

 

Bằng Hữu Trại Tù Bình Điền Ái Tử của những năm cay đắng sau 1975

Photo Photo

Photo  Photo

Photo Photo

More Pictures at Link below

https://plus.google.com/u/1/photos/101235027987233350881/albums/6093597672886452737

Cám ơn Gia đình bạn Liệu đã cho anh em có cơ hội chúc mừng gia đình bạn và gặp nhau vui chơi