Quốc-Hoc 6164 Houston họp mặt cuối năm 2014

1 Comment

Dĩ nhiên để tống cựu nghinh tân Quốc Học Houston đã họp mặt 2014 để chung vui tât niên.

Photo  Photo

Phiên họp thiếu một số bạn:

Nguyễn Đăng Cẩn phải đi làm, Toại bị Flu, Trai (Đồng Di Đổ Hà) mới ở VN về hết nhớt không đến được, Trương đình Gòn đang ở VN chỉ có chị Gòn đại diện với Bạn chị Gòn,   Trí đầu bạc không rõ nguyên nhân.

Photo  Photo

Thành phần tham dự có  Bác Trưởng Cái trọng Ty,Lê Cảnh Thạnh, Nguyễn Đăng Chinh, Phjm Cơ, Phan Gia Loan, Hồ văn Liệu, Nguyễn MậuLộc, Đoàn Tư, Nguyễn đình Toàn, Hùng là thân hữu cũng đến chơi.  Anh em tham dự từ 10 giờ 30 trưa thứ bảy 28 Dec 2014, đều vui vẽ chơi đùa nghe nhạc ăn nhậu nói phét như thường lệ.

Photo  Photo

 

Sau đó chuyễn sang màn Karaoke và ra về vào lúc 6 giờ chiều.   Chua ai xỉnh quá mức, không có ai  được đi ” Thuyền ra cửa biển” .  Nói chung là Tốt.

Photo  Photo  Photo  Photo Photo

Anh em vui vẻ đóng niên liễm năm mới, nhẹ nhàng thôi 20 đô,

Photo

Cảnh Đóng tiền niên liễm 2015

và đồng thời đóng thêm mỗi bạn 20$  để giúp sức cho các bạn ở Huế ngày Tết gặp nhau.  Bạn nào ở Cali muốn góp phần ,  Bao nhiêu cũng được , cho vui thôi mà, xin liên lạc Lê Cảnh Thạnh  và Nguyễn Đăng Chinh. hay email  chúng tôi sẵng sàng mang về VN vì Chinh sắp đi VN thăm Ông Cụ bị bệnh.

Vài Hình ảnh  xem cho vui

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/6098062106330413633

Thân và Bye

 

 

Con gái Hồ Văn Liệu lên xe hoa 12/13/2014 @ Houston TX USA

Leave a comment

Ngày 13 tháng 12 năm 2014

Photo  Photo

Con gái Hồ Văn Liệu ERIN HO đã lên xe hoa tại Houston

Photo  Photo

Đám cưới dĩ nhiên là có mặt đông đủ bà con nội ngoại và nhất là không thể thiếu bằng hữu Quốc Học 1961-1964

Photo Photo

 

Bằng Hữu Trại Tù Bình Điền Ái Tử của những năm cay đắng sau 1975

Photo Photo

Photo  Photo

Photo Photo

More Pictures at Link below

https://plus.google.com/u/1/photos/101235027987233350881/albums/6093597672886452737

Cám ơn Gia đình bạn Liệu đã cho anh em có cơ hội chúc mừng gia đình bạn và gặp nhau vui chơi