Nhân dịp dự Họp Mặt Cựu Học Sinh Quốc Gia Hành Chánh, Bạn Lê Quang Phò đã tìm thăm các bạn cũ tại Houston và có nhã ý mời các bạn tại Houston họp mặt.

Photo  Photo

 

Bạn Phò đã nhờ Nguyễn Đình Toàn, Trí Đầu Bạc, và chị Toại  đứng ra liên lạc.

Photo   Photo

 

Photo   Photo

Photo   Photo

Tuy nhiên “loss communication” nên thiếu mặt một số bạn bè

Tạm thời tất  cả hình ảnh đều có ở đây

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/6072424345879512145

Bạn Phò còn ở Houston đén Thứ năm mới về lại Canada nên bản tin sẽ được tiếp tục update thêm