Đêm Nhạc Từ Công Phụng tại Houston 18 tháng 10 2014

Với Từ Công Phụng     Trần Thu Hà   Liên Tôn

———————————————————————————–

Nhạc sĩ Từ Công Phụng cùng Ca si Trần Thu Hà và Ca sĩ Liên Tôn sẽ đến với Houston lúc 2 giờ chiều thứ bảy 18 tháng 10, cuối tuần này.

Một buổi nhạc vàng mà quí vị đang chờ đợi.

Ngu Yên giới thiệu.

Nhạc sĩ Từ Công Phụng cùng Ca si Trần Thu Hà và Ca sĩ Liên Tôn sẽ đến với Houston lúc 2 giờ chiều thứ bảy 18 tháng 10, cuối tuần này.

Một buổi nhạc vàng mà quí vị đang chờ đợi.

Ngu Yên giới thiệu.