Phân Uu

Nhạc Phụ Bạn Cung Trọng Bảo

Cụ Ông   TRẦN VĂN HƯỚNG

Đã mãn phần ngày 3 tháng 9 năm 2014

Hưởng đại thọ 101 tuổi

Các Bạn Hữu Quốc Học 1961-1964 trân trọng chia buồn cùng Anh Chị Cung Trọng Bảo cùng Đại Tang quyến và xin các bạn cùng chúng tôi chung lời cầu nguyện cho Hương linh cụ Ông sớm tiêu diêu miền cực lạc

 

Chi tiết lễ tang xin đính kèm trong thư báo tin của bạn Cung trọng Bảo bên dưới

_______________________________

Thua cac ban,
Xin duoc khap bao  den cac ban:Nhac phu cua chung toi la Cu. O^ng Tra^`n Van Hu*o*’ng da man phan tai Nam Cali ngay 03 thang 9 nam 2014,huong dai tho 101 tuoi.
Tang le se duoc cu hanh tai  CYPRESS VIEW CHAPEL,
so 3953 Imperial Ave San Diego CA 92113,
Chuong trinh tang le :
Ngay thu tu, 10 thang 9 nam 2014 :
   – Le phat tang va nhap quan : tu 10am den 12.00 noon
   – Tham vieng : tu 12.00 noon den 07pm
Ngay thu nam,11 thang 9 nam 2014
    – Tham vieng : tu 09am den 01pm
    – Di quan va hoa tang :         01pm
Tran trong
Cung Trong Bao