Thưa các Bạn
Nhân dịp Tạm biệt Bạn Vừa về quê hương, Bạn Lịch đến Houston và có lẽ sẽ định cư luôn tại đây, Bác Lịch có nhã ý mời Anh em Houston một bữa nhậu ra mắt hôm chủ nhật 17 tháng 8 2014. Dĩ nhiên không ai từ chối. Từ ngày Bạn Tư ra đi cũng hơn một tuần, Anh em vẫn còn nhớ bạn ấy….

Vì vậy trước bửa nhậu hôm nay cũng có một ly rượu đổ tràn ra bàn để nhớ bác ấy. :

Có uống rượu đổ cho ta nửa bát
Loan mặt bàn lênh láng nhớ khôn nguôi

Tiệc rượu đúng giờ được 80% với Pham Cơ, Nguyễn văn Trai, Trí đầu bạc, Nguyễn đình Toàn, Ngô văn Toại, Lê cảnh Thạnh, Đoàn Tư, Cái trọng Ty, Nguyễn đăng Chinh, Hồ văn Liệu, Nguyễn mậu Lộc, Sanh (nhỏ),

Dĩ nhiên luôn luôn có mặt quí phu nhân để có thể chở các chàng về khi quá chén tránh nạn phạt vạ uống rượu lái xe. Giờ đây cũng không nên kể tên các bác đi trễ. Các bác ấy đã được anh em Ân CẦN cho biết: Từ nay phải đúng giờ đấy nhé.

Từ ngày Bác Liệu đi Cali, trở về hôm qua , hôm nay đến nhậu Bác ấy có vẻ ít nói gớm?

Lớn nhất trong anh em là Bác cái trọng Ty, Nhở tuổi nhất lại là Sanh nhỏ. Nhưng hai vị này lại không học lớp 1961-1964 Cho nên trong lớp 1961-1964 Bắc Lịch được coi là lớn nhất… Vì vậy Anh em đã thân ái tặng cho bác một danh xưng: Bác Trưởng… Nghe thật là oai. Nổ hơn tạc đạn…. Anh em còn muốn uống nhiều hơn chai Cordon Bleu chưa khui

… Nhưng thôi đã 3 giờ rồi, Nhiều Bác đã xỉn, Bác Gòn bắt đầu cười nghiêng ngã… Thế thôi… Bác Thạnh ra lệnh giãi tán về đi ngủ

Một lần nửa anh em cám ơn 2 vợ chồng Bác Trưởng

More Pictures
https://plus.google.com/u/1/photos/101235027987233350881/albums/6048743760710915393