Vài hình ảnh của Bân giữa bạn bè QH 61-64 Huế 2012

Cựu Sĩ Quan Hải Quân QLVNCH
“So sad so fresh, the days that are no more” (Alfred Tennysson)
Buồn làm sao, tươi rói làm sao, những ngày qua đi không trở lại.
 Photo  Photo
Bân ơi, hay ngủ ngon. Chí it mi cũng hơn tau và thằng Nam, chẳng hạn.