Hôm nay ngày Valentine ,

Xin mượn phần đầu của bản tin ngày hôm nay, của VIETV về Valentine

http://www.youtube.com/watch?v=8Onm8DqgTHw&feature=youtu.be

Để Chúc Các bạn Một ngày Valentine vui vẽ

Happy Valentine