Gởi Cơ hình của mình, Nguyễn văn Lô , Cái trọng Ty,
Nguyễn hữu Súy ( Thiếu đoàn Trần quôc Toản ) và Trần công Tý ( Quốc học lứa tụi mình) trong ngày gắp gở cuối năm hôm nay tại Sài gòn).
Chuc năm mới sức khỏe  và hạnh phúc.
Hân
Photo