THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
      Nhận được hung tin bạn TRẦN QUANG LÃM vừa từ trần . Rất lấy làm
đau lòng chia buồn cùng gia đình và tang quyến , nguyện cầu thập phương
chư Phật thùy từ tiếp độ hương linh bạn Trấn Quang Lãm sớm tiêu diêu nơi
miền Cực Lạc . Nam mô A DI ĐÀ PHẬT .
    Tý Nguyễn và gia đình

On Thursday, January 23, 2014 4:26 PM, Phan Dinh Ngan <phandinhngan@gmail.com> wrote:
  Duoc tin ban Tran Quang Lam Tam B8 Quoc Hoc 6164 qua  doi hoi 22gio  ngay 23/01/2014.
Nhap liem luc 14 gio ngay 24/01/2014.
Linh cuu quan tai Ngu Tay ( gan chua Thuyen Ton ),
Thanh pho Hue .
Bang huu quoc Hoc 6164 Vo Cung Thuong Tiec

Thanh kinh chia buon cung gia dinh anh Lam va tang quyen.
Nguyuen cau Huong Linh ban Lam som ve mien Tinh Do .
                                                       Ban Quoc Hoc 6164 Hue
                                                           Thanh linh Phan Uu
(11gio ngay 20/01/2014 v/c anh Tran Quang Lam co di du lien hoan tat nien cung bang huu tai Nam Chau Hoi Quan )