Động lòng nhớ quê, (hay là nhớ bồ cũ) Tuần vừa rôi 2 bạn Trang và Gòn đã về Việt nam chơi.  Không lâu, chỉ có vài tháng?… và chắc chắn Gòn sẽ tham dự ngày họp mặt Quốc Học 1961-1964 tại Huế vào tháng 2… Trước ngày 2 bạn lên đường, hai bạn có nhã ý mời anh em một tiệc rượu gọi là chia tay tạm biệt một thời gian.

Photo

Photo

Thì thôi tóc ấy phù vân?

Thì thôi lệ ấy còn ngần dáng sương

Thì thôi mù phố xe đường

Thôi thì thôi nhé có ngầ ấy thôi!

Anh em đã được một phen trà rượu vui thích, nhờ vào tài nấu Bún Bò của Chị Liệu, Anh Liệu trổ tài nường thit heo.  Số là 2 bạn nhà xa nên có tạm nhờ nhà bạn Liệu là trung tâm ai đến cũng gần.  Thế cũng tiện!

Trong bửa tiệc bạn Lê Cảnh Thạnh mói khám phá ra là gần Tết rồi.  Bèn mời lại Gòn và Trang, bửa cơm trả lễ,   tuần rồi cũng ở nhà Bạn Liệu… để ….có cơ hội vui chơi (khỏi phải bồng bế cháu).  Bây giờ mấy ôn có khám phá ra bồng cháu mệt thì cũng trễ rồi mấy ôn ơi.

Sau đây là hình ảnh anh em ở nhà bạn Liệu.  Lê cảnh Thạnh, Nguyễn Mậu Lộc, Nguyễn đăng Cẩn, Nguyễn Đăng Chinh, Trần Đình Gòn, Ngô văn Toại, Nguyễn văn Trai (góa đã), Phạm Lương Cơ, Hồ Văn Liệu , Trí đầu Bạc.  Trưởng lớp Đoàn Tư vắng mặt có cử vợ đến thế.

Photo

Photo

Photo

Sau đây là rau và bún bò.   Thời  đại của Free Cholesterol thay vì Cholssterol Free, và vườn rau nhà Liệu

Photo

Photo

Photo

Photo

More pictures

Click vào Link

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5971495550657905169/5971495550351811762?sort=1&pid=5971495550351811762&oid=101235027987233350881