Tuần trước Nguyên Mậu Lộc có tin buồn.  Kỳ họp mặt này tưởng chàng không đến được Nhưng không sao, Chỉ có Bà Xã vẫn còn u ất chưa nguôi,  Nên không đên.  Một số anh em đi xa chưa về. Nên tòan bộ  Sau Khi điễm danh chỉ có  Nguyễn Đăng Chinh, Pham Lương Cơ, Nguyễn Mậu Lộc , Vợ Chồng Đoàn Tư,  Cặp Lê Cảnh Thạnh, Cặp Trí Đầu bạc, Vợ Chông Toại, Vơ Chồng Liệu.

Ăn trưa tại Hibachi Buffet, nói dốc một hồ rồi lại về Cafe có Vợ Chồng Trương đình Gòn đang chờ.

Vài Hình Ảnh để Anh em xem cho vui, những khuôn mặt về hưu đã lâu và trong giá lạnh vẫn còn khõe mạnh vì đang hưởng Medicare

Photo

Photo

Chinh

Photo

Liệu

Photo

Vợ Chông Toại

Photo

Lộc và Thạnh

Photo

Vọ Chông các bác  Trí, Toại Tư và Liệu

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Mỏe pictures

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5965600792682793921

trời rất lạnh  Cho nên Nhiều thiết Sót Nhất là Thiếu Hình Hai Viwj Chồng Trí Đầu Bạc.  Xin lỗi nghe

Thân