Hiên Quán Quê Người

Thản nhiên khuấy ly cà phê
Thản nhiên nàng nói em về nghe anh
Tôi nhìn trời, thấy trời xanh
Tóc mai em mấy sợi hình như bay…
Chúng tôi không ai bắt tay
Tôi thì ngồi đó, em quày quả đi
Đường đi tới cũng đường về
Sau lưng em một trời quê mờ mờ…
Vẫn bao giờ vẫn bây giờ
Áo em tà áo lụa tơ rất tình
Phải chi em chẳng thình lình
Sang ngang hồi ấy thì mình trăm năm!

Ly cà phê tôi, tôi cầm
Ly em để lại thì nằm bơ vơ…

Lê Phụng An