Thế là mùa hè đã qua, trẻ em đã đi học lại.  Các Ông Nội Ông ngoại lại phải lên lịch  đón đưa cháu đi học thay vì giữ cháu tại gia.

.https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5913630196321305281

Bên cạnh đó Anh Chị Vừa cũng chuản bị lên đường trở lại ViệtNam.  Rứa là sướng chán, bởi vì nếu ở lại  tại Houston có khi bị dính chấu ; Không cầm nhầm chức Trưởng lớp QH6164 thành bộ Houston, thì giá chót cũng là chức “Tổng Thư Ký ” như chơi.

Thề là khôn!!!

Hai ba duyên cớ để liên hoan.  Lần này tại nhà Lê Cảnh Thạnh:

Photo  Photo

Thực đơn:  3 con gà đi bộ xé phay khởi đầu

Photo  PhotoPhoto

Thứ đến các mon lai rai như gỏi vịt,  lòng heo , thịt quay, xôi, bún mắm . bún bò.

Photo

Photo

Tham dự viên như trong hình ghi rõ: ngòai việc có mặt trên từng cây số của Toại, Liệu, Lộc, Chinh, Cơ, Gòn, Thạnh, Toàn, Trưởng lóp Đoàn Tư, Phan Gia Loan, Cẩn và dĩ nhiên không thiếu ngôi sao của bửa tiệc:   Vừa.

Photo Photo

Lần này đặc biệt có mặt Lê Đắc Lực.  Lực xin góp phần tài chánh dự tiệc, bị Chinh bác bỏ, nhưng thêm vào đó, Chinh đề nghị Lực phải đóng niên liễm

Photo

Nhưng bữa tiệc nào cũng được thoãi mái cũng phải kể đến sự góp sức âm thầm không nói của các chị  (phu nhân) đứng đàng sau phải không các bạn

Photo Photo

Phạm Cơ như thường lệ vẫn phá mồi với nước lạnh và về sớm (vẫn chưa hoàn hồn sau tai nạn 10 ngày trước)

Bye hỉ?