Sưu Tầm của Lê Duy Đoàn

.

Hai trăm năm một kiếp cầu.
.
Cầu Đông Ba là một trong ba cây cầu bắc qua sông Đông Ba (còn gọi là sông Hộ Thành hay Hộ Thành Hà) ở phía đông kinh thành Phú Xuân (Thành Huế).
.
Cầu được xây dựng đầu thế kỷ 19 cùng thời kỳ xây dựng kinh thành, dưới thời vua Gia Long.
.
Cầu Đông Ba nằm gần cửa Đông Ba (tên chính thức là “Chính Đông Môn”) và được coi là cây cầu cổ nhất ở Huế, còn lưu những dấu ấn của thời gian và lịch sử.
Mai Anh (thực hiện)
Cầu Đông Ba cũng gắn liền với những hình ảnh lam lũ, vất vả.
.
Tấm bia từ thời Thiệu Trị, đề ba chữ “Đông Gia Kiều” ở đầu cầu phía đông, đường Bạch Đằng.
.
Cầu Đông Ba có tên nguyên thuỷ là cầu Đông Hoa, cùng hệ thống với một loạt tên địa danh ở phía đông kinh thành như pháo đài Đông Hoa, cửa Đông Hoa, phố Đông Hoa… dưới thời vua Gia Long và Minh Mạng.
.
Sang tới đầu thời vua Thiệu Trị, vì kiêng tên huý của bà Hồ Thị Hoa – vợ vua Minh Mạng, mẹ vua Thiệu Trị; nên vua Thiệu Trị cho đổi chữ “Hoa” thành “Gia” (“gia” nghĩa là tốt, đẹp).
.
Tuy nhiên, người dân xứ Huế lại không gọi theo tên đặt của triều đình là “Đông Gia”, mà gọi thành “Đông Ba” (“ba” nghĩa là hoa, hoặc bông); và cái tên “Đông Ba” trở thành tên chính thức, quen thuộc cho đến ngày nay.
.
Phối cảnh cầu Đông Ba mới. Ảnh chụp panô dự án tại công truờng.
.
Ở hai đầu cầu đều có lối đi bộ lên, xuống cầu.
.
Hai bên đường dẫn lên cầu ở phía đường Bạch Đằng có lối rẽ nhỏ, dẫn từ đường Bạch Đằng, hợp nhất với đường trên mặt cầu vào đường Nguyễn Chí Thanh.
.
Công trường cầu Đông Ba, cuối tháng 6.2013, nhìn từ trên đường dẫn lên cầu phía Bạch Đằng, chưa bị phá dỡ.
.
Cầu Đông Ba đầu tiên được xây dựng năm 1808 bằng gỗ lim dưới thời vua Gia Long, được thiết kế theo dạng cầu vồng để tăng độ tĩnh không cho thuyền qua phía dưới.
.
Năm 1891, dưới thời vua Thành Thái, cầu Đông Ba được xây lại bằng thép; mặt cầu lát ván gỗ, có chiều dài 74m; và đây là cây cầu thép đầu tiên ở Huế, sớm hơn cả cầu Trường Tiền (1899).
.
Cầu Đông Ba trải qua nhiều lần trùng tu, gần đây nhất là năm 1989, các mố cầu được thay thế với kết cấu bêtông cốt thép, nhưng hệ khung dàn thân cầu vẫn bằng thép như cũ.