Bạn thân:

Đây là đêm trước ngày Hội Ngộ được tổ chức ấm cúng trang trọng hồn nhiên tại Kim Sơn Fountain Lake

Có chương trình Âm nhạc One man band cua Philip Thọ

Nhiều Ca sĩ nỗi tiếng trong Quốc Học 6164 ddã lên trình bày như Bùi Hữu Vừa, các phu nhân của Anh Lộc Anh Toại vvv

Đào văn Lịch và Cái Trọng Ty đều  có lên ngâm Thơ

Photo Photo

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5897487099162192769

Sau buổi ăn cả bọn kéo nhau đến càe Ông già ở Houston để tiếp tục hàn huyên phê bình vì vhưa đã….

Hẹn thư sau