Rồi cũng đến ngày họp mặt – Hiếu từ California  là người đến sớm nhất  =

Không, có lẽ anh Chị Phan Gia Nam là người đến sơm nhất

Sau đó là Hoàng Đồng Liêm từ San Francisco và Nguyễn Tấn Phục từ Canada chiều 3 tháng 7 .

Photo Photo

Nguyễn Ngọc Ngọan từ Chicago đến sáng 4 tháng 7 vừa đúng lúc để tham dự buổi tiệc trưa tại Papas Barbecues cùng anh em do anh em Texas khoản đãi.

Tuyên dương Hồ Văn Liệu đã  nhanh chóng từ phi trường Bush về đến nơi an toàn.

Buổi chiều nhóm Hồ Văn Liệu, trưởng lớp Đoàn Tư Phan Gia Loan Trí đầu bạc, đi thăm Đào văn Lich tận Dayton TX.  Lịch từ Florida về tham dự cùng anh em.

Sau đó toàn thể gặp nhau tại Nhà Phạm Cơ tại Houston.  Buổi tối họp mặt lại có thêm Anh chi Trịnh Bình Nam từ Oregon đến

Vui ơi là vui.  Bạn già 70 ai cũng ở gần kho đạn cả. Nổ và nói dốc còn hơn chính quyề trong nước

Click vào Link bên dươuí để xem hình 4 tháng 7

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5897103825758377041