Tuần vừa qua, trong lúc lang thang  trên  net tôi gặp được một bức thư tâm tình rất hay nhan đề “Thư của một người Cha gửi cho Con”.

.

Thư làm tôi xúc đông.  Thư  gốc bằng tiếng Trung Hoa, một người nào đó đã dich ra tiếng Việt lẫn tiếng Anh.  Tôi muốn con gái tôi đọc và hiểu thư này, nhưng tôi  đoán rằng nếu tôi “forward” thư này cho con gái tôi, nó sẽ đọc phớt qua rồi quên đi cũng như tôi ngày xưa khi mới lớn.

.

Tôi bèn dùng một mẹo vặt như sau:

.

Tôi chuyễn cho nó bức thư tiếng Anh, và bảo với nó;  Đây là một bức thư tôi gặp trên  net bằng tiếng Việt  và tôi rất thich, do đó tôi cố gắng dich ra  tiếng Anh nhưng theo ý tôi bản tôi dịch còn nhiều lỗi.  Tôi muốn nhờ nó dich lại cho tôi cho đúng với lối viêt thư và lối nói chuyện của người Mỹ.   Quả nhiên có nhiều đoạn trong thư dù bằng tiếng Anh, con tôi vẫn hoàn toàn không hiểu và phải nhờ tôi giải thich lại dài hơn cho nó nắm được ý thư.

Thế là ít ra nó cũng đọc rõ ràng và hiểu ý những điều tôi muốn nó hiểu và muốn nó nhớ (nhớ hay không thì tôi không dám chắc, nhưng … ít ra thì cũng nhớ được một lần”

.

Đây là bức thư bằng tiếng Anh và tiếng Việt trong Mẹo Vặt của tôi

My beloved children,

I base these reminders on the 3 following reasons:

1. Life is impermanent; no one knows in advance how long he or she will live; if there are necessary issues, it is better to tell them sooner rather than never.

2. I’m your father; if I don’t tell you, certainly no one can clearly explain these issues for you!

3. These reminder are the results of so many tragic experiences and bitter failures in my life which I have acquired.  They will help you to avoid the misunderstood, wasted mistakes on your way to growing up.

The following are issues which you should remember in life:

1. If someone treats you badly, don’t pay attention or waste your time; in this life, no one is obligated to treat you well, except your parents. If someone treats you kindly, more than being grateful and appreciative, you should be careful and wary because people often do things like this on purpose; you should not be in a hurry to consider them as your good friends.

2. No one is irreplaceable; there is nothing that we must hang on to.  If you comprehend this principle, later in your life if your spouse does not want to go with you until the end, or for any reason you lose the most valuable person/thing of your life, then you should understand: this is not a big matter to such an extent that you cannot bear it.

3. A human life is short; today if we waste our time, tomorrow we will understand and realize that time period was eternally gone! As a result, if someone values their own life earlier, the more that person totally enjoy his/her life. Expecting to live a long life is not better than enjoying your own life to its full extent right now.

4. In this life, there is no absolute love.  Love is just a transient emotion; with time and situation, this emotion will evolve and change. If your everlasting lover leaves you, be endurable and patient a little, and let the time gradually pass and your mind and heart will slowly calm down; then your suffering will fade away. You should not hold your illusory love in a tight embrace; and you should not be lovesick too much.

5. Even though in this world there are many successful, famous people who do not study much and do not have a high degree, that does not mean you don’t need to have a high education to succeed in the future. Knowledge acquired by studying and education are the arms in one’s hand.  We can establish our wealth with an empty hand, but the hand cannot be without a piece of iron. You should always remember this!

6. I do not request that you take care of me in the half of my life later.  By the same token, I cannot look after that half of yours when you are grown up and independent; that is also when I fulfill my fatherly duty. Later you can go by a public bus or by your own car and eat dorsal-fin-ray soup or packaged noodles; this is your own responsibility.

7. You can ask yourself to be reliable, but you cannot force other people to be the same to you.  You can ask yourself to treat other people kindly, but you cannot expect others to treat you just as well.  Whatever you treat people does not mean they will treat you the same; if you do not comprehend this, you are asking for sadness and worry.

8. In the last twenty years, I bought lottery tickets every week, but I was still poor; this proves: to be properous, we must work hard; then we will be better.  There is nothing free in this world.

9. Family and relative union is just a predestined tie in human life.  It does not matter in this life that we live together for how much time and how it is, we should appreciate the time we live together, because love or not, we will never have the opportunity to meet again in the next life.

Bản Việt Văn:

Các con thương yêu,

Viết những điều căn dặn nầy, ba căn cứ vào 3  lý do như sau:

1. Đời sống là vô thường; không ai biết trước mình sống được bao lâu; có những việc cần nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.

2. Ba là cha của các con; nếu ba không nói ra thì chắc không ai nói rõ với các con những việc nầy đâu!

3. Những điều dặn dò để ghi nhớ nầy là kết quả bao kinh nghiệm đau thương, thất bại đắng cay trong đời mình mà ba kiểm nghiệm được. Chúng sẽ giúp các con tránh được những nhầm lẫn oan phí trên con đường trưởng thành của các con.

Dưới đây là những điều mà các con nên ghi nhớ trong cuộc đời:

1. Nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ; trong cuộc đời nầy, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích của nó; chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay.

2. Không có người nào mà không thể thay thế được cả; không có vật gì mà nhứt thiết phải sở hữu, bám chặt lấy nó. Nếu con hiểu rõ được nguyên lý nầy, thì sau nầy trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì bất cứ lý do gì con bị mất đi những gì quý báu nhứt trong đời con, thì con nên hiểu: Đây cũng không phải là chuyện to lớn đến đỗi mình không kham nổi.

3. Đời người ngắn ngủi; nếu hôm nay ta để lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi! Cho nên, nếu ta càng biết quý báu sinh mạng của mình càng sớm, thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

4. Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương tuyệt đối. Ái tình chỉ qua là một cảm xúc nhứt thời; cảm giác nầy, tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh tâm tư mà biến thiên, thay đổi. Nếu người yêu bất diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng lại thì cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm ấp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi lụy vì thất tình.

5. Tuy có nhiều người trên thế giới nầy thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, có bằng cấp cao, nhưng điều đó không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành côngKiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tất sắt. Nên nhớ kỹ điều nầy!

6. Ba không yêu cầu các con phải phụng dưỡng ba trong nửa quãng đời còn lại của ba sau nầy. Cũng như thế, ba không thể bảo bọc nửa quãng đời sau nầy của các con, lúc các con đã trưởng thành, độc lập; đó cũng là lúc ba đã làm tròn thiên chức của ba. Sau nầy các con có đi xe buýt công cộng hay đi xe nhà, các con ăn súp vi cá hay ăn mì gói, đều là trách nhiệm của các con.

7. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử tốt với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với mình. Mình đối xử người ta thế nào, không có nghĩa là nguời ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy; nếu không hiểu rõ được điều nầy, con sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình.

8. Trong mười mấy, hai mươi năm nay, ba tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay; điều nầy chứng minh: Muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới  khá được. Trên thế gian nầy không có cái gì miễn phí cả.

9. Sum hợp gia đình, thân thích đều là duyên nợ với nhau trong kiếp người thôi. Bất luận trong kiếp nầy chúng ta sống chung với nhau được bao lâu, như thế nào, nên quý báu khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau, dù ta có thương hay không thương, kiếp sau cũng không có dịp gặp lại nhau đâu.