Học Sinh Trường DeBakey High School làm lễ tốt nghiệp Hôm nay @ Houston.

Sau bao nhiêu năm ngắm con cái các bạn tôi  ra trường , bây giờ cũng đến lượt chúng tôi.  Xin các bạn mừng cho Gia đình Chúng tôi.  Con Gái Chúng Tôi ra trường hôm nay

Photo Photo Photo

Photo

Photo Photo

Photo

Hình trên Google Plus

https://plus.google.com/u/0/photos/114026172548088535108/albums/5887330589922876593

Slideshow trên YouTube

http://youtu.be/YNydcl2i9Nc

Cám ơn Các Bạn đã xem hình