Tặng Lê Tất Đạt: Người mê xem Ciné bậc nhất trên hành tinh:

.

Drive In Ciné xuất hiện đầu tiên 6-tháng 6 năm 1933.

Rạp rất thịnh hành trong các thập niên 50 và 60, Nay chỉ còn là dĩ vãng.

Bài dựa vào bảng tin của ABC trên mạng nhân kỷ niêm Ngày đầu tiên Rạp Drive In khai trương :  6 tháng 6 năm 1933

Hãy nhìn lại một thời vàng son:

gty drivein kb 130605 blog The Days of Drive Ins

Một trong những rạp đầu tiên tại Vermont

cb drivein aerial kb 130605 blog The Days of Drive Ins

gty drivein cars kb 130605 blog The Days of Drive Ins

Khán giả trong xe hơi và màn ảnh

gty drivein friends kb 130605 blog The Days of Drive Ins

Hình ảnh phổ biến nhất năm 1970 ,   Drive In Cinéma : Xe mui trần và những  “Teens”

cb drivein snacks kb 130605 blog The Days of Drive Ins

Năm 1938 tại  Los  Angeles: Trước cổng vào của Drive in Ciné

gty drivein making out kb 130605 blog The Days of Drive Ins

Một cặp tình nhân, trong xe convertible  đang đóng phim trong khi xem phim tại Drive In Ciné năm 1940 trong khi khán giả xe bên cạnh đang thưởng thức.