Từ VN với  Trần Ngọc Cư

Thân gửi các bạn hình ảnh QH 61-64 Cà phê mỗi sáng thứ Tư Sài Gòn. Trong ảnh từ trái qua phải Sa, Hải, Biên (đứng), Ngo viet Yêm (ngoi), Cư, Duy.
Thân ai,
tnc
securedownload
Trông mấy Ôn vẫn rất mạnh  khỏe.  Cho anh em chúng tôi gửi lời thăm
Bạn Duy:    lâu ngày không nghe tiếng ?
Hai Bạn Biên và Sa mạnh không?
Chộ được mặt  mũi mấy Ôn mừng ghê
Thân
 1. Giới thiệu với mấy Ôn một mẫu rao vặt “Cần Người” rất thich hợp trong hoàn cảnh hiện tại của mấy Ôn
 2.  Tui nhặt được ở các hệ thống Truyền Thanh và Truyền Hình tại Houston USA
Cần Người
 • Cần 1 thiếu phụ trung niên, coi sóc (manager)  một hội quán của Các Cụ Ông sắp vào tuổi Thất Tuần
 • Chi cần đến trong giờ làm việc —Chi phí ngoài giờ trả riêng
 • Cần biết pha cà phê đen và cà phê sửa…một đôi khi cần…..  nấu phở nhưng rất hiếm
 • Hội quán có nhà bếp rất tiện cho việc pha cà phê hay tự nấu ăn buổi trưa
 • Có phòng nghỉ trưa
 •  Hội quán ngay trên đường xe buýt và
 •  … lương hậu.
 • Cuối tuần làm thêm, sẽ trả Overtime
 • Điện thoại lien lạc:  XXX-XXX-XXXX
Phạm Cơ
Ngang đây nhớ lại hai cấu đối từ VN
Cô pha  cà phê cà Ôn uống cà phê
Cà đúng chỗ phê,  PHÊ đúng chỗ cà!!!
Phạm Cơ