Bạn Trần Ngọc Cư, rời  San Diego từ tháng 3 để viếng VN.  Sắp qua tháng 6 bạn vẫn chưa về.

Nhiều bạn bè nhung nhớ,  email hỏi thăm.  Bạn trả lời đang viếng Trà Vinh.

Hỏi thăm bạn có về Houston thăm anh em trong mùa hội ngộ 4 July 2013.

Bạn trả lời:

Sẽ phải giữ nhà cho Con đi chơi vì mình đã đi quá lố.”

Xin mạn phép trích đăng

Email của Trần Ngọc Cư

 Subject: Re: Viet tu trong nuoc,    Mời đọc một chút văn vần:
Có những tâm hồn thất lạc nhau,
Đường đi không đến chẳng vì đâu.
Hương tình ấp ủ, trời im gió,
Ngoảnh lại nhìn nhau bạc mái đầu.
April, 2013.
(tặng một ngươi hay bất cứ ngưoi nào)
Từ Việt Nam:
Lê Duy Đoàn họa:

Biết bao người bạn tưởng xa nhau,
Mỗi người mỗi ngã bởi vì đâu?
Trải bao giông tố, giờ ngưng gió,
Lão bạn tìm nhau, chụm mái đầu!

Lê Duy Đoàn
Tiếc là
Soi lại gương xưa đầu đã bạc
Hương tình bão nỗi thêm khát khao
Đường đi đôi ngã nào ai biết
Tình yêu lạc hướng mãi vậy sao!
Từ Úc Đại Lợi, 
Ngọc Đại Hại (Thiệt ra là Ngọc Đại Lợi)  có thư
Không có thể đi Houston tháng 7 được.
tuy nhiên đả book chổ ăn ở  nhân dịp Phượng Vỷ tại Houston rồi.
chương trinh đi usa , gần tới tháng 8 mới  biết được đi ngày nào, thời gian có thể vài tháng. vé máy bay chưa mua, gần ngày đi ,thì mua củng ok , vì khi đó Úc là low season.
Ngọc